Szolgáltatások

Autószervíz

 • Gépkocsi időszakos átvizsgálása
 • Teljes körű szervízmunka , (Pl: olaj+szűrők cseréje, fékbetét csere, stb.)
 • Fékjavítás, fékellenőrzés számítógépes fékhatás mérése
 • lézeres Futómű állítás, javítás
 • Lengéscsillapító mérés; csere
 • Motorjavítás, motordiagnosztika, számítógépes hibakód olvasás , törlés szervízvisszaállítás
 • Autóvillamosság: indító motor, generátor javítás,  akkumulátor bevizsgálás; csere
 • Klímatöltés , javítás, tisztítás
 • autómentés
 • váltójavítás, felújítás

Karosszéria javítás

Vállaljuk minden típusú személy- és kisteherautó 3,5 tonnáig teljeskörű karosszéria javítását, fényezését, karbantartását.

Helyszíni kárfelvétel

Vannak olyan károk, amiket Ön valamelyik biztosító társaság bevonásával javíttat meg, de amennyiben Ön elfoglalt és a szabad idejét nem szeretné a káresemény ügyintézéssel eltölteni, ebben az esetben cégünk lehetőséget kínál a teljes ügymenet lebonyolítására a kárfelvételtől a javításig. Cégünk az összes versenyképes biztosítótársasággal szerződött partner. Aki már egyszer megpróbálta elintézni a gépjárműve kárrendezését, az tisztában van azzal, hogy mekkora különbség van egy magánszemély saját ügyintézése és egy szerződött cég kárfelévételi ügyintézése között. Nálunk a papírmunka maximum fél órát vesz igénybe. A munkákat kimagasló műszaki színvonalon, rövid határidővel, saját kár esetén megfizethető áron végezzük.

Eredetiségvizsgálat

Az előzetes eredetiségvizsgálat bevezetésére elsősorban bűnmegelőzési szempontok miatt került sor 1998-ban. A vizsgálat 2004-től működik hatósági eljárás keretében. A gépkocsi adás-vétel során a vevő számára biztonságot nyújt a gépkocsi szakszerű átvizsgálása, mely során megtörténik a járművön fellelhető azonosító adatok összevetése a jármű okmányaiban és a nyilvántartásban lévő adatokkal. Az adatok közti eltérés esetén megállapítható az esetleges jogtalan beavatkozás ténye. Például illetéktelenül átütötték az alvázszámot, vagy a motorszám alapján kiderül, hogy eredetileg a vizsgált motor nem az adott járművel lett gyárilag összeépítve. Az eredetiség vizsgálat mind a gépjármű, mind a hozzátartozó okmányok valódiságát, a gyári eredetinek való megfelelőségét hivatott igazolni.

Előzetes Eredetiség vizsgálattal kapcsolatos 2010. január 01.-től érvényes változásokról:

Kérelemre induló, közlekedési igazgatási eljárásként kell az előzetes eredetiség vizsgálatot lefolytatni a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet által előírt esetekben:

 1. a) a 38. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt eseteket kivéve a használt jármű, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;
 2. b) a forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be;
 3. d) a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően;
 4. e) biztosítási esemény – kárrendezés – kapcsán forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor;
 5. f) a jármű – kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját – tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor.

Ez esetben az előzetes eredetiség vizsgálat célja, hogy az eljárás végén kapott KEK KH által kiállított hatósági bizonyítványt az okmányirodában valamilyen eljárás keretében felhasználjuk.

MŰSZAKI VIZSGA

Az 5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet módosítása alapján 2010. január 01-től megváltozott a gépjárművek és pótkocsik időszakos műszaki vizsgálatának rendje. Az EGY-ABLAKOS ügyintézés keretében, egyszerre kerül meghosszabbításra a jármű műszaki és környezetvédelmi (zöldkártya) érvényessége is. Az első esedékességet a jármű műszaki vizsga érvényességének lejárati ideje határozza meg és addig az időpontig a zöldkártya érvényessége is meghosszabbítódik.

Az időszakos műszaki vizsgálat érvényességének számítása:

a motorkerékpárnál, a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsinál, valamint a motorkerékpár, és a személygépkocsi pótkocsijánál:

– új jármű esetében négy évben,
– használt jármű esetében az első használatba vétel évét követő három naptári éven belül három évben, 3 naptári éven túl két évben kell meghatározni.

ÜGYINTÉZÉS Sok esetben a vizsgáztatás eredményes lezárásával az ügy még nem fejezhető be, mert további Okmányirodai ügyintézésre is szükség van. (pl.: betelt a forgalmi azaz már 6 címke beragasztásra került, vagy egy korábbi adat elírást kell helyesbíteni, vagy szín változás történt, vagy vonóhorog került felszerelésre).
Minőségi szolgáltatásainkkal segítünk a vizsgáztatás gyors és gazdaságos megoldásában. Állapot vizsgálat alkalmával feltárt hibák kijavításával.

Műszaki vizsgához szükséges iratok…

A műszaki vizsgálat megkezdése előtt a következő okmányok bemutatása szükséges:

A vizsgálatot kérvényező azonosításhoz szükséges okiratok (magánszemély):
– Személyazonosító igazolvány (és lakcím igazolvány) vagy
– Útlevél és lakcím igazolvány vagy
– Új típusú vezetői engedély és lakcím igazolvány.

A vizsgálatot kérvényező azonosításhoz szükséges okiratok (cég):
– Cég cégbírósági bejegyzése,
– Aláírási címpéldány,
– Az aláírási címpéldányon szereplő személy azonosításához szükséges okmány, vagy a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány (1. pont szerint).

A vizsgálandó jármű okmányai:
– forgalmi engedély vagy;
– hatósági határozat vagy,
– ideiglenes forgalomban tartási engedély vagy,
– műszaki adatlap vagy,
– járműkísérő lap.
– törzskönyv (nem kötelező, de ajánlott)

Biztosítás:
– Kötelező felelősség biztosítás érvényességét igazoló irat:

Új vonóhorog felszerelés esetén
– A vonóhoroghoz tartozó műbizonylat; ( ha új szerelt vonóhorog, új vontatás)

Amennyiben nem a tulajdonos jár el a vizsgáztatásban, abban az esetben meghatalmazás szükséges és a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány (1. pontban leírtak szerint)!